Lista - halvøya i grenseskillet mellom sør og vest. For det meste flat og omgitt av et åpent og værhardt havstykke. Rullestein og sandstrender, beitende husdyr i kulturlandskapet og små og større bosetninger spredd rundt omkring.

 

Borhaug med hyggelige Borshavn der både gjestende båter og bobiler er velkommen, ble tilholdsstedet vårt på Lista. Fra sykkelsetet utforsket vi områdene både vest og øst for Borhaug. Vi så sola synke i havet etter en flott høstdag, stod parkert på bryggekanten og spiste take-away fra Havnekiosken. Vi opplevde årets mest vindstille dag, iallefall ifølge lokalbefolkningen, og fikk dagen etter føling med kulingen som er en vanlig gjest over Listalandet. Lista Fyr var et selvsagt besøksmål denne litt vindige septemberdagen. Fra fyret fulgte vi smale småveier gjennom åkerlandskapet, kom over små havner beskyttet mot storhavet utenfor, og rastet på Nordberg Fort, et av mange minnesmerker fra krigens dager.

 

Det er sjelden vindstille på Lista - en slik dag med blikkstille sjø hører med til sjeldenhetene
Et vitnesbyrd om naturkreftene som rår utenfor det værharde Listalandet
Lista Fyr - for anledningen med gressplenene dekket av norske flagg - et kunsterisk uttrykk
Globe ved fyret - laget utelukkende av materialer som har drevet i land
Strendene ved fyret består av store mengder rullestein
På vår sykkeltur gjennom Listalandskapet kom vi forbi en liten beskyttet havn med boder for oppbevaring av fiskeredskap
En liten beskyttet småbåthavn
Utsikt fra Nordberg Fort som russiske krigsfanger bygget under krigen
Intet krigsfort uten en kanon
Furet, værbitt - særpreget hus som vi syklet forbi
Rullesteinstranda i gyllent kveldslys
På Lista så vi sola synke i havet
Borshavn - særdeles hyggelig bobilparkering på bryggekanten