Sognefjorden, den lengste fjorden i landet vårt har mange fjordarmer. Innerst i en av dem ligger Lærdal, omgitt av høye fjell og med den lakserike Lærdalselva rennende ut i fjorden.

 

Tettstedet Lærdal har vokst fram på slettene innover langs elva, og med de bratte fjellsidene som reiser seg på begge sider. Det vi først og fremst forbinder Lærdal med er verdens lengste veitunnell som fører hit – Lærdalstunnelen på 24,5 kilometer. Men vi husker vel alle den store brannen som hjemsøkte Lærdal for 6 -7 år siden, der over 40 bygninger strøk med og med faren for at husene i det gamle Lærdalsøyri også skulle bli flammenes rov. Ekstra levende ble denne brann-natten for oss da vi fikk fortalt hva som skjedde av en av Lærdals egne innbyggere.

Vel gjennom tunnelen åpenbarte Lærdal seg som et idyllisk sted innerst i fjorden, der sporene etter brannen forlengst var skjult. Vi slo oss til i Lærdal Ferie- og Fritidspark, som ble fylt opp nesten til siste plass denne augusthelgen. Vi tok syklene fatt, syklet oppover langs elva, og ikke minst, brukte god tid blant de unike trehusene i Gamle Lærdalsøyri, som er et av de mest verdifulle trehusmiljøer som finnes i Norge. Det var en opplevelse å vandre blant de vernede og godt bevarte husene fra 17- og 1800 tallet, som utgjorde et naturlig midtpunkt i Lærdal sentrum.

 

De høye fjellene vitner om at vi er på Vestlandet
Litt av den gamle, verneverdige bebyggelsen
Et fargerikt og frodig lite hus i Gamle Lærdalsøyri
Riktig gammelt, med torv på taket og en værbitt fasade
Bebyggelsen her er virkelig unik med sine trehusfasader
Husene framstod som velholdte og godt bevarte
Denne bygningen i sveitserstil inneholder hotell og kaffebar
Et lite motstykke til den store hotellbygningen
Sykkeltur langs lærdalselva der laksen biter villig
Lærdal Ferie og Fritidspark - ved foten av høye fjell