Etter en heller ruskete uke slo høytrykket til og serverte oss et praktfullt sommervær. Hva var vel bedre enn å nyte godværet ved Vadehavet, et unikt stykke Danmark helt nede ved tyskegrensa.

 

Det finnes mye på Unesco´s verdensarvliste, deriblant Vadehavet – et stort havområde som strekker seg fra Nederland og Tyskland og opp gjennom den sydvestre delen av Danmark. Den danske delen er gjort om til nasjonalpark og ble innlemmet i Unesco´s Verdensarv i 2014. Vadehavet er et stort våtmarksområde som er hjemstavn for millioner av trekkfugl som vår og høst danner naturfenomenet sort sol.

Ut hit dro vi mens den høye blå himmelen hvelvet seg over hav og land. Vi lå på Vadehavscamping og syklet langs de  snorrette veiene som tok oss over grensa helt til Tyskland.  Området her var praktfullt, endeløse sletter der kyr og sauer beitet, og de store områdene ute i havet som ble liggende oppe i dagen ved fjære sjø. Siste natten i dette unike området fricampet vi ved Vidåslusen, som ved stormflo har som oppgave å hindre vannet i å oversvømme markene innover land. I tillegg til flere sluser oppover kysten er det bygget diker for å holde havet ute. Vi fikk noen uforglemmelige dager i dette unike området av Danmark, som ble understreket av det flotte sommerværet.

Utløpet av Vidåslusen der lhavbunnen kommer opp i dagen ved lavvann
Havet på den ene siden og diket på den andre
Endeløse sykkelveier langs dikene
Vidåslusen og markene innover land
Kompassrose på toppen av Vidåslusen
Innløpet til Vidåslusen
Den dansk-tyske grense
Sykkeltur til Tyskland og det dansk-tyske dike
Grenseovergangen - en ubevoktet sådan
Højer - søvnig småby ved Vadehavet
Højer Mølle - et landemerke i den lille landsbyen
En vakker solnedgang over Vadehavet
Gyllent kveldslys over markene
Parkert i grønne omgivelser på Vadehavscamping
Herlig fricamp i flott sommervær ved Vidåslusen