Mens denne fellesferieferden lakket mot slutten holdt vi oss i fylket vi har lært oss å sette veldig stor pris på - Telemark. Fra den vakre Telemarksbygda Morgedal dro vi noen få mil vestover til Åmot.

 

Et par kilometer opp fra E134, langs veien mot Rauland, lå en liten og idyllisk campingplass som hadde navn etter fossen som rant forbi – Hyllandsfossen.  Her parkerte vi Hymeren i vannkanten og nøt av det fine sommerværet som åpenbarte seg etter uker med heller vekslende og ustabilt fellesferievær. Siste natten før vi satte kursen hjemover gjennom Setesdalen, tilbragte vi på Velemoen Camping i Edland, og stiftet for første gang bekjentskap med stolpejakt, en syssel som er blitt veldig populær over store deler av landet.

 

Hyllandsfoss Camping - et idyllisk sted i Telemark
Campingplas med fine grøntarealer
Fint ved vannkanten
En tur på beina langs enskogsbilvei i Telemark der vi kom forbi en gammel utløe
Et idyllisk vann i en av Telemarks skoger
Vi har forflyttet oss til Velemoen Camping i Edland, med fine arealer ned mot elva som renner forbi
Telemarksvassdrag med det klingende navnet Kjelaåi
Litt Telemarksjarm i Edland
Statue av Storegut - en skikkelse fra folkefantasien som etter sigende skulle ha kjempekrefter
Kjøreturen hjemover opp fra Haukeligrend og mot Hovden går i vakker høyfjellsnatur