Etter endt stolpejakt i Eiken og overnatting i historiske omgivelser ved Tingvatn Fornminnepark dro vi dagen etter nedover dalføret til vi kom til den lille bygda Kvås.

 

Kvås er vel mest kjent for Nasjonalt Villakssenter Kvåsfossen. Lygna som skal være ei god lakseelv renner forbi her, og ved Kvåsfossen er det bygget et senter med ei laksetrapp slik at fisken kommer seg  gjennom fossen  og videre oppover i vassdraget. Men det var ikke laks vi var ute etter, men derimot stolpejakt langs Kvåsrunden, ei 8 km lang turløype langs den samme lakseelva. 

Vi satte fra oss Hymeren på parkeringsplassen til Villakssenteret. Nå utenom sesongen er åpningstidene ganske begrenset, i dag var det stengt – så veldig god plass til oss her. En annen gang kunne det kanskje vært artig å besøke senteret i åpningstiden for å se laksen ta seg opp gjennom laksetrappa.  

Men i dag var det altså Kvåsrunden og stolpejakten som gjaldt. I flott og solrikt septembervær ble det en fin runde nedover langs elva, over hovedveien og tilbake igjen på andre siden. Det meste av runden gikk i fin natur, kun et lite stykke på hovedveien.  Deler av runden gikk gjennom beiteområder, der sauene ble litt vel nærgående, kanskje hadde de lyst til å slå følge ut gjennom husdyrgrinda som gjerdet inne beitemarkene. 

Nasjonalt villakssenter i Kvås med fin plassering ved Kvåsfossen
Lygnaelva går i stryk nedover, men lite vannføring i elva nå etter en nedbørsfattig sommer
Gammel løe langs Kvåsrunden i fint septembhrsolskinn
Turveien gikk gjennom gammel utmark
Det er lite vann i Lygna
Det var en riktig fin septemberdag med blankt vannspeil og hvite skydtter på himmelen
Sauene kunne visst tenke seg å slå følge videre på stolpejakten
Gangbro over elva rett nedenfor laksesenteret