Ölands store Alvar - det er nesten noe uendelig over dette området som utgjør nesten en fjerdedel av øya. Alvaret er vernet av svenske myndigheter og har fått sin plass på Unesco´s verdensarvliste.

 

For oss som besøkte Öland for første gang var en tur ut på alvaret bare helt obligatorisk. Vi gjorde et forsøk en av de første dagene som endte i et kraftig regnskyll. Heldigvis stabiliserte været seg betraktelig, og den siste uken vi var på øya fikk vi oppleve alvaret under helt andre værforhold. Vi erfarte ganske fort at å fricampe på Öland hadde sine begrensninger, men ved Resmobacken finnes en flott plass med både utsikt og et fint utgangspunkt for en sykkeltur langs en av veiene som krysser dette flate og karrige området. 

Hele alvaret består av kalksteinsgrunn med et tynt jordlag over. Så og si helt flatt er det her, og med sparsom vegetasjon så langt øyet rekker. Denne sommeren har vært spesiell tørr på Öland, noe som også alvaret bar preg av. Mye av området brukes som beitemark – både kyr og sauer på beite så vi flere steder. For botanisk interesserte skal alvaret være hjem for flere vekster som bare finnes her.

Alvar betyr egentlig skogløse sletter på kalkgrunn – det var virkelig et åpent landskap vi syklet gjennom. Et og annet lite skogholt fantes jo, men vinden fikk godt tak over de endeløse slettene. Vi syklet langs den snorrette veien i retning Möckelmossen, en grunn innsjø midt ute på alvaret som i anledning tørkesommeren  var så og si borte. Vi parkerte syklene ved en flott anlagt parkeringsplass og begav oss til fots ut i det store intet – det føltes iallefall sånn omgitt av åpent slettelandskap så langt øyet rakk – og med den fineste blå sommerhimmelen velvet over oss. 

Resmobacken - et flott sted for fricamping på Öland
Ved fricampingen på Resmo fantes en av Ölands mange stubbkvarnar
Veien over alvaret - nesten inn i uendeligheten
Alvaret - på Unesco´s verdensarvliste
Typisk trapp for å komme seg over steingjerdene som det finnes mange av på alvaret
Langs veien var det anlagt en plass for parkering både for personbiler og bobiler, med benker og bord, toaletter og informasjonstavler
Blåklokker som klorer seg fast i det karrige jordsmonnet
Stort sett sparsom vegetasjon langs gangveien ut til innsjøen Möckelmossen
Veien ut mot Möckelmossen - delvis laget i tre
Ute ved innsjøen var det laget til en utsiktplattform - selve sjøen så vi lite til etter tørkesommeren
Trassig lite tre som har funnet rotfeste i den grunne jorden
Alvaret med et av de mange steingjerdene og utsiktsplattformen i bakgrunnen