Kerteminde på Fyn ble vårt neste tilholdssted på denne forårsferden i vårt naboland i sør. Været var absolutt med oss og viste fram denne fynske perlen av en by fra sin beste side disse solrike aprildagene.

 

Kerteminde Marina med sin beliggenhet ut mot Storebælt er en av Danmarks største marinaer. Autocamperne har fått sin plass her i form av en flott tilrettelagt bobilparkering med de fasiliteter som trengs. Vi fikk plass i første rekke og hadde orkersterplass til aktivitetene i havna. 

Kerteminde er kjent for sitt fiskeri. Byen er trolig den største fiskehavnen på hele Fyn, med tradisjoner langt tilbake i tid. Vi ble helt betatt av området langs fjorden som ble kalt Lillestranden. Her er mye av det autentiske fiskermiljøet fra  langt tilbake i tid beholdt, selv om fiskerne som bebodde husene her er avløst av dansker med andre måter å tjene til sitt livsopphold på. Hele området er i dag bevaringsverdig, og forteller en historie om et fordums fiskermiljø som en gang var byens livsnerve. Lillestranden har sitt historiske fiskermiljø, men dagens Kerteminde har sin flåte av fiskebåter som lever i beste velgående og forsyner byen med fersk fisk fra havet. 

Kerteminde er mer enn fiskeri.  Hovedgata i byen må vel betegnes som ganske ordinær, det er de sjønære områdene som gir byen sitt særpreg. Vi syklet langs de lange strendene som omgir byen både på syd- og nordsiden, fine sandstrender med sine badebrygger som enda var ganske folketomme, selv om det flotte aprilværet nesten innbød til sommerlige aktiviteter. 

Kerteminde Marina - trolig den mest velorganiserte bobilparkering vi har stått på - attpåtil med orkesterplass til det hele
Byen viser seg fram i det strålende aprilsolskinnet
Område ved Lillestranden med sitt sjarmerende fiskermiljø med aner langt tilbake i tid
Brygger som er holdt litt mer i hevd
Et knippe av husene langs LIllestranden med sine hageparseller
Fiskebåtene ligger fortøyd ved bryggene
En litt mer moderne bit av Kerteminde
Marinaen med sine flotte tilrettelagte områder
Kertemindes flotte strender som strakte seg ut på begge sider av byen
Badebrygge som bare venter på sommerens badegjester
Svanemøllen - iøyefallende landemerke i Kerteminde
Båtene i Kerteminde Marina i gyllent kveldslys