Endelig påskeferie – tirsdag i påskeuka var det vår tur. Superspeed til Hirtshals, litt bunkring på Superbrugsen i Løkken før vi parkerte bilen ved Limfjorden.

 

Havna i Løgstør var en skikkelig flott plass – med utsikt til kanalen og båtene og med alle nødvendige fasiliteter.

Vi ble i Løgstør i 3 dager – og fikk innblikk i historien om kanalen som ble gravd ut av menneskehender midt på 1800 tallet. Limfjorden er grunn utenfor Løgstør og hindret skipstrafikken gjennom fjorden. Derfor ble denne kanalen gravd ut – det tok 5 år og 400 mann å lage denne leden som er 4,4 kilometer lang – starter i Løgstør og ender i Lendrup. Vi fikk en flott sykkeltur langs kanalen, og videre mot Rønbjerg hvor vi leide ferieleilighet for et ukjent antall år siden. Rønbjerg var ikke slik vi husket det, rart hvordan minnene endrert karakter med årene…….

 

Parkert i havna i Løgstør med utmerket plassering og utsikt
Kanalen i Løgstør med bro over til badehuset hvor danskene valfartet til morgenbadet i Limfjorden
Kanalen i Løgstør - gravd ut av menneskehender
Strendene ved den grunne Limfjorden
Båter fortøyd langs bryggene

Limfjordsmuseet – vakkert beliggende langs kanalen

På sykkeltur langs den 4,4 kilometer lange kanalen gravd ut på midten av 1800 tallet
En av de tre broene som gikk over kanalen
Vi syklet til Rønbjerg og fikk et gjensyn med stedet vi ferierte for snart 20 år siden
En liten rast etter en lang sykkeltur

Vi ble i Løgstør i 3 dager – siste dagen ble det enda en sykkeltur og mer utforskning av de fine omgivelsene rundt denne hyggelige byen.

Limfjordsmuseet sett fra høydedraget over byen
Ovenfor byen var det et nettverk av stier og grønne og fine omgivelser
Kanalen innbyr til fritidsaktiviterer som f.eks padiling