I Vestfold ligger Mølen, et unikt stykke Norge som vi opplevde i et magisk lys en forsommerdag.

En av de første gangene vi vandret langs kyststien i Brunlanes kom vi til Mølen - det mektige naturområdet lengst syd i Vestfold.  Mølen - en del av en endemorene fra istiden som blant annet har dannet landets lengste rullesteinstrand.
I dette flotte kystlandskapet finnes både gravrøyser og svaberg. Vi var her en ettermiddag i juni - og fikk en nesten magisk opplevelse av Mølen i det spesielle lyset som det tynne skylaget skapte.

Mølen