Sveriges innsjøer

Sveriges store innsjøer gjemmer mange perler.  Vi har oppdaget noen av dem langs Vänern og Vättern. Små byer og tettsteder langs bredden av disse store sjøene