Mens denne fellesferieferden lakket mot slutten holdt vi oss i fylket vi har lært oss å sette veldig stor pris på - Telemark. Fra den vakre Telemarksbygda Morgedal dro vi noen få mil vestover til Åmot.

Et par kilometer opp fra E134, langs veien mot Rauland, lå en liten og idyllisk campingplass som hadde navn etter fossen som rant forbi – Hyllandsfossen.  Her parkerte vi Hymeren i vannkanten og nøt av det fine sommerværet som åpenbarte seg etter uker med heller vekslende og ustabilt fellesferievær. Siste natten før vi satte kursen hjemover gjennom Setesdalen, tilbragte vi på Velemoen Camping i Edland, og stiftet for første gang bekjentskap med stolpejakt, en syssel som er blitt veldig populær over store deler av landet.

25. juli 2020

Hyllandsfoss Camping - et idyllisk sted i Telemark
Hyllandsfossen som renner forbi campingplassen
Hymeren har stått parkert med utsikt over vannet mange steder på denne ferden - så også på Hyllandsfoss
Fint ved vannkanten
Campingplass med fine grøntarealer
Fin sanitærbygning som vi bare fikk se utsiden av - eieren ville ikke åpne det i år på grunn av koronaen
En tur på beina langs enskogsbilvei i Telemark der vi kom forbi en gammel utløe
Lenger inne i skogen lå en enkel hytte fint til på et lite høydedrag
Et idyllisk vann i en av Telemarks skoger
Vi har forflyttet oss til Velemoen Camping i Edland, med fine arealer ned mot elva som renner forbi
Telemarksvassdrag med det klingende navnet Kjelaåi
Litt av bebyggelsen i Edland tvers over elva
Skibroa som går over elva
Litt Telemarksjarm i Edland
Statue av Storegut - en skikkelse fra folkefantasien som etter sigende skulle ha kjempekrefter
Så var det stolpejakten da, en spennende aktivitet som tok oss til fots både høyt og lavt i Telemarksbygda
En av stolpene var plassert høyt oppe i en gammel alpinbakke - en bratt tur opp for å kunne legge denne til samlingen av stolper
Kjøreturen hjemover opp fra Haukeligrend og mot Hovden går i vakker høyfjellsnatur
Det ligger enda store flekker av snø oppe på høyfjellet
En liten stopp ved Sarvsfossen i Bykle på hjemveien
Fossen styrtet ned i et imponerende juv